Изберете вход:
1 2 3
Изберете етаж:
Вход 1, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 2, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 3, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 1, Етаж Партер няма свободни
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 3, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 4 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 няма свободни
Вход 3, Етаж 4 няма свободни

Сграда Г

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 Завършен 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² Продаден
Ателие 16 Завършен 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² Продаден
Ателие 17 Завършен 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² Продаден
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² Продаден
Ателие 2 ЗАВЪРШЕН 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² Продаден
Ателие 3 Завършен 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² Продаден
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² Продаден
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² Продаден