Поддръжка

Истинският дом има нужда от постоянна поддръжка. Не само вътре, но и около него трябва да е чисто и приятно, за да се чувствате добре. Екипът на „Алегро хоум“ е помислил за това. Осигурени са професионални помощници, които да се грижат за реда, спокойствието, зеленината, чистотата, безопасността и красивия вид на комплекса. Ето какво включва поддръжката: 

 

Сигурност и безопасност

Денонощна физическа охрана и контрол на достъпа в комплекса през пешеходните входове и подземния паркинг. 

Видеонаблюдение на откритите общи площи, входовете на жилищните блокове, подземните паркоместа и подходите към тях.

Контрол по спазване на реда за паркиране на превозни средства в подземния паркинг на комплекса.

Наблюдение, контрол и експлоатация на системата за противопожарна охрана в подземните паркинги и поддръжка на необходимата техника.

 

Чистота
Периодично събиране и преместване на отпадъците, от определените за това места, извън границите на комплекса. 

Почистване на зелените площи и подземния паркинг. 

Почистване на стълбищата и на прозорците в общите части на сградите.

През зимата ежедневно почистване на улиците, алеите до входните врати на сградите и надземния паркинг от сняг.

Поддръжка

Поддръжка на съоръженията в парка – пейки, детски кътове и др. 

Поддръжка на зелените площи в комплекса. 

Поддръжка на оборудването за събиране и преместване на отпадъците.

Заплащане на сметките за електричество и вода на общите части на комплекса.

 

Ремонти
Организация на текуща поддръжка и ремонт, съобразно действащите технически инструкции, норми и изисквания. 

Осъществяване на проектно управление и надзор, при необходимост от извършване на строително-монтажни и други дейности в общите части на комплекса. 

 

Искаме да се чувствате като у дома си не само във вашия апартамент, а на територията на целия комплекс и ще се погрижим за това.