Архитектура

Модерни, светли, просторни, съобразени с изискванията на съвременния начин на живот до най-малкия детайл – апартаментите и ателиетата на комплекс „Алегро хоум“ ви очакват. Изберете новия си дом. 

 

Трите сгради са ниски – 5 етажни, с големи тераси и френски прозорци. 
Всяка сграда е със стоманобетонна конструкция с носещи елементи колони, шайби и плочи. Преградните и фасадни стени са иззидани с тухли Wienerberger. (Марката е най-големият производител на тухли в света и продукцията ѝ е с доказано качество.) 

 

Стенната външна изолация от EPS  е с дебелина 8 см – солидна преграда пред студа и влагата през зимата, горещината през лятото, градските шумове и глъчката от детската площадка. 

 

Фасадните стени са изпълнени  със силикатна мазилка и архитектурни елементи на места с пана от клинкер. 

 

Плоският покрив също е с отлична топлоизолация, два пласта хидроизолация и слой от шистова посипка. 

 

Прозорците са френски, заемат почти цялата фасадна стена към тях. Разделени са с PVC шпроси от пода до 1.20 м височина. Така в жилището влиза максимум естествена светлина и можете да се насладите на гледките към планината и града. Но това не е за сметка на комфорта и отоплението на жилището. 

Двуцветната PVC дограма и стъклопакетът са на доказалата се във времето фирма за дограма „Саламандър“. Стъклопакетът е с допълнително покритие от триплекс вместо предпазен парапет. 

 

Стълбищните парапети и парапетите на терасите са стоманени със закалено стъкло с триплекс. Те изглеждат елегантно, удобни са за хващане и подпиране, здрави. Осигуряват не само естетическа наслада, но и комфорт и защита на живущите в сградата. 

 

Отоплението става с индивидуални газови котлета. Целият комплекс е газифициран. Жилищата разполагат с уреди за индивидуално отчитане, които са монтирани в общите части на всеки етаж. Затворени са в алуминиеви шкафове, до който имат достъп само обитателите на апартаментите на етажа. 

 

Асансьорите са електрически, без машинно помещение, марка „Изамет“. Оборудването е разположено в самата шахта. 

 

Паркингите и складовите помещения са на подземното ниво на комплекса, което е разположено върху почти цялата площ на парцела. Обособени са няколко противопожарни зони с пожароизвестяване. Предвидените паркоместа са достатъчни за всички собственици на жилища в комплекса. Можете да си изберете складово помещение. 


 
Достъпът до паркинга се осъществява през две рампи: двулентова  от  ул. „Българска легия” и еднолентова от ул. „Проф.Велизар Велков”.  
Предвижда се монтаж на евакуационни табели във всички общи части на комплекса. 

 

Modern, bright, spacious, adjusted to the requirements of the contemporary lifestyle to the smallest detail – the apartments and studios of Allegro Home are waiting for you. Choose your new home.

 

Three buildings

There are three buildings in the Allegro Home complex. They are all low-risе 5-storey buildings, which have large French windows and spacious terraces.

Each building has a reinforced concrete structure with bearing elements, columns, washers and plates. Partitions and facade walls are built using Wienerberger bricks (the largest brick producer in the world, whose products are of proven quality).

 

External wall insulation

The external wall insulation is made of EPS that has a thickness of 8 cm. It is not only a solid barrier to cold and moisture in the winter, but also to summer heat, city and the playground noise.

 

Facade walls

The facade walls are filled with silicate plaster and architectural elements in some places – with clinker panel.

 

Roofing

The flat roof also provides excellent thermal insulation. It is built with two layers of waterproofing and an additional 3rd waterproofing layer.

 

Windows

French windows comprise almost the entire facade wall, ensuring that a maximum amount of sunlight enters the premises, on the one hand, and that the residents can enjoy the beautiful view towards the mountain and the city. The former, however, is not at the expense of the comfort and heating of the premises. Two-colour “Salamander” PVC joinery and glazing of windows are used in the complex. The glazing of windows is additionally coated with triplex instead of a instead of the traditionally used railing.

 

Staircases and terrace railings

Staircases and terrace railings are made of steel with tempered triplex-coated glass. They are elegant, comfortable, durable, bringing aesthetic delight, comfort and protection to the residents of the complex.

 

Heating

The premises are heated by individual gas boilers, due to the complete gasification of the complex. The apartments and studios have individual reading devices installed in the common areas of each floor. They are enclosed in aluminium cabinets accessible only to the occupants of the premises of the specific floor.

 

Elevators

The elevators are by electric (without a dedicated machine room), by Izamet. All the necessary equipment is located in the elevator shaft itself.

 

Parking spaces & Storage units

The parking spaces and storage units are at the underground level of the complex, spanning under almost the whole area of the complex. The parking spaces are enough for all the owners of premises in the complex. You are able to choose a specific storage unit. The parking lot is accessed via two ramps: a two-lane one (from “Bulgarski legion” str.) and a one-lane one (from “Pof. Velizar Velkov” str. Evacuation plates in all common parts of the complex are planned for installation.