Сграда Б
Сграда В
Сграда Г

Продажба

от до
Сграда Б
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 47 1 Партер 1 29.89 m² 35.77 m² Продаден
Ателие 48 1 Партер 2 57.15 m² 68.40 m² Продаден
Апартамент 55 1 Партер 2 72.37 m² 86.61 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 2 69.15 m² 82.76 m² 906.23 € 75 000 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 2 67.48 m² 80.76 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 3 102.77 m² 122.99 m² 853.73 € 105 000 € Свободен
Ателие 4 1 1 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 5 1 1 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 3 109.3 m² 130.81 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 3 89.36 m² 106.94 m² Продаден
Ателие 6 1 2 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 7 1 2 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 108.91 m² 130.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 3 89.37 m² 106.95 m² Продаден
Ателие 8 1 3 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 9 1 3 2 68.69 m² 82.21 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 67.96 m² 81.33 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 2 108.83 m² 130.27 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 89.45 m² 107.07 m² Продаден
Ателие 34 1 4 4 211.97 m² 253.73 m² 1024.71 € 260 000 € Свободен
Ателие 35 1 4 2 68.25 m² 81.69 m² 979.31 € 80 000 € Запазен
Ателие 36 1 4 3 200.11 m² 239.53 m² 1001.96 € 240 000 € Свободен
Ателие 49 2 Партер 2 68.86 m² 82.42 m² 909.97 € 75 000 € Свободен
Ателие 50 2 Партер 2 69.46 m² 83.14 m² 902.09 € 75 000 € Свободен
Ателие 51 2 Партер 2 57.92 m² 69.33 m² 778.88 € 54 000 € Запазен
Ателие 10 2 Партер 2 94.85 m² 113.53 m² 792.74 € 90 000 € Свободен
Ателие 11 2 Партер 2 65.86 m² 78.83 m² 913.36 € 72 000 € Запазен
Ателие 12 2 Партер 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Ателие 13 2 Партер 2 69.59 m² 83.30 m² 912.36 € 76 000 € Свободен
Ателие 14 2 1 2 61.17 m² 73.22 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.32 m² 82.97 m² 903.94 € 75 000 € Свободен
Апартамент 14 2 1 2 69.82 m² 83.57 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 1 2 69.74 m² 83.48 m² Продаден
Ателие 15 2 1 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 16 2 1 2 69.37 m² 83.03 m² 891.24 € 74 000 € Свободен
Ателие 17 2 2 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.32 m² 81.55 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 65.96 m² 78.95 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.73 m² 83.46 m² Продаден
Ателие18 2 2 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 19 2 2 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 20 2 3 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 23 2 3 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 67.73 m² 80.48 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.73 m² 83.06 m² Продаден
Ателие 21 2 3 2 67.70 m² 81.02 m² 901.01 € 73 000 € Свободен
Ателие 22 2 3 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 37 2 4 4 209.59 m² 250.88 m² 745.38 € 187 000 € Свободен
Ателие 38 2 4 2 66.22 m² 79.26 m² Продаден
Ателие 39 2 4 2 67.50 m² 80.79 m² Продаден
Ателие 40 2 4 4 215.81 m² 257.57 m² 757.08 € 195 000 € Свободен
Магазин 6 3 Партер 1 282.53 m² 338.19 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Ателие 25 3 Партер 1 51.85 m² 62.06 m² 870.13 € 54 000 € Свободен
Ателие 26 3 1 2 67.39 m² 80.66 m² 892.64 € 72 000 € Свободен
Апартамент 28 3 1 3 98.32 m² 117.69 m² 1002.63 € 118 000 € Свободен
Апартамент 29 3 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 30 3 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Ателие 27 3 2 2 67.39 m² 80.66 m² 979.42 € 79 000 € Свободен
Апартамент 31 3 2 3 98.28 m² 117.64 m² 1045.56 € 123 000 € Свободен
Апартамент 32 3 2 2 69.76 m² 83.50 m² 1077.84 € 90 000 € Свободен
Апартамент 33 3 2 2 65.48 m² 78.38 m² Продаден
Апартамент 34 3 3 3 98.32 m² 116.38 m² 1133.36 € 131 900 € Свободен
Ателие 28 3 3 2 67.38 m² 80.65 m² 917.54 € 74 000 € Свободен
Апартамент 35 3 3 2 69.72 m² 83.45 m² 1078.49 € 90 000 € Свободен
Апартамент 36 3 3 2 65.44 m² 77.22 m² Продаден
Ателие 41 3 4 3 148.70 m² 177.99 m² 825.89 € 147 000 € Свободен
Ателие 42 3 4 3 162.67 m² 194.71 m² 790.92 € 154 000 € Свободен
Апартамент 57 4 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² 907.59 € 77 000 € Запазен
Апартамент 58 4 Партер 2 64.26 m² 76.92 m² 897.04 € 69 000 € Свободен
Ателие 23 4 Партер 2 66.52 m² 79.62 m² Продаден
Ателие 24 4 Партер 1 49.33 m² 59.04 m² 813.01 € 48 000 € Свободен
Апартамент 37 4 1 2 65.44 m² 78.33 m² 1085.15 € 85 000 € Свободен
Апартамент 38 4 1 2 69.71 m² 83.44 m² 1066.63 € 89 000 € Свободен
Апартамент 39 4 1 3 98.52 m² 117.93 m² 1144.75 € 135 000 € Свободен
Апартамент 40 4 1 2 67.39 m² 80.66 m² 1029.01 € 83 000 € Свободен
Апартамент 41 4 2 2 65.44 m² 78.33 m² 1072.39 € 84 000 € Свободен
Апартамент 42 4 2 2 69.71 m² 83.44 m² 1078.62 € 90 000 € Свободен
Апартамент 43 4 2 3 98.52 m² 117.22 m² 1254.05 € 147 000 € Свободен
Апартамент 44 4 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 45 4 3 2 65.44 m² 77.45 m² 1133.63 € 87 800 € Свободен
Апартамент 46 4 3 2 69.71 m² 83.44 m² 1174.5 € 98 000 € Свободен
Апартамент 47 4 3 3 98.52 m² 117.22 m² Продаден
Апартамент 48 4 3 2 67.39 m² 80.27 m² Продаден
Ателие 43 4 4 3 162.23 m² 194.19 m² 798.19 € 155 000 € Свободен
Ателие 44 4 4 3 148.25 m² 171.84 m² Продаден
Ателие 29 5 Партер 3 87.68 m² 104.95 m² Продаден
Ателие 30 5 Партер 3 88.26 m² 105.65 m² Продаден
Ателие 31 5 1 2 62.70 m² 75.05 m² Продаден
Апартамент 49 5 1 2 58.92 m² 70.20 m² Продаден
Апартамент 50 5 1 3 102.56 m² 122.77 m² 887.84 € 109 000 € Свободен
Ателие 32 5 2 2 62.72 m² 74.13 m² Продаден
Апартамент 51 5 2 2 58.83 m² 70.07 m² Продаден
Апартамент 52 5 2 3 102.12 m² 121.26 m² Продаден
Ателие 33 5 3 2 62.69 m² 73.75 m² Продаден
Апартамент 53 5 3 5 164.30 m² 195.25 m² Продаден
Ателие 45 5 4 3 124.14 m² 148.60 m² Продаден
Ателие 46 5 4 3 102.23 m² 118.83 m² Продаден
Сграда В
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 1 1 Партер 2 64.92 m² 78.21 m² 920.6 € 72 000 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 2 100.12 m² 120.61 m² 912.03 € 110 000 € Свободен
Ателие 3 1 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² 892.33 € 75 000 € Свободен
Ателие 4 1 Партер 2 65.48 m² 78.88 m² 887.42 € 70 000 € Свободен
Апартамент 1 1 1 2 68.7 m² 82.76 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 68.7 m² 82.76 m² 1051.23 € 87 000 € Свободен
Апартамент 7 1 2 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 2 69.77 m² 82.48 m² Продаден
Апартамент 9 1 2 2 65.48 m² 77.76 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 68.7 m² 82.29 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 13 1 3 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Ателие 12 1 4 2 147.87 m² 178.14 m² 954.31 € 170 000 € Свободен
Ателие 13 1 4 3 160.96 m² 193.91 m² 959.21 € 186 000 € Свободен
Ателие 5 2 Партер 2 64.63 m² 77.86 m² 899.05 € 70 000 € Свободен
Ателие 6 2 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Ателие 7 2 Партер 2 86.42 m² 104.11 m² 864.47 € 90 000 € Свободен
Ателие 8 2 Партер 2 63.93 m² 77.02 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 9 2 1 2 67.71 m² 81.57 m² 907.2 € 74 000 € Свободен
Апартамент 17 2 2 2 64.63 m² 77.01 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 10 2 2 2 67.71 m² 81.57 m² 894.94 € 73 000 € Свободен
Апартамент 20 2 3 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 21 2 3 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 22 2 3 3 98.54 m² 116.47 m² Продаден
Ателие 11 2 3 2 67.71 m² 81.57 m² 894.94 € 73 000 € Свободен
Ателие 14 2 4 3 160.96 m² 193.91 m² 969.52 € 188 000 € Свободен
Ателие 15 2 4 3 154.53 m² 186.16 m² 956.17 € 178 000 € Свободен
Ателие 18 3 Партер 3 112.67 m² 135.73 m² 869.37 € 118 000 € Свободен
Ателие 19 3 Партер 3 88.4 m² 106.49 m² 901.49 € 96 000 € Свободен
Апартамент 23 3 1 3 112.69 m² 135.76 m² Продаден
Апартамент 24 3 1 2 62.9 m² 75.77 m² Продаден
Апартамент 25 3 1 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 26 3 2 3 112.69 m² 134.52 m² Продаден
Апартамент 27 3 2 2 63.1 m² 75.56 m² Продаден
Апартамент 28 3 2 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 29 3 3 3 112.67 m² 135.73 m² 1075.66 € 146 000 € Свободен
Апартамент 30 3 3 2 63.1 m² 76.02 m² Продаден
Апартамент 31 3 3 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Ателие 16 3 4 3 112.3 m² 135.29 m² 960.9 € 130 000 € Свободен
Ателие 17 3 4 2 126.25 m² 152.09 m² 986.26 € 150 000 € Свободен
Сграда Г
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² 862.67 € 74 000 € Свободен
Ателие 16 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² 877.52 € 71 000 € Свободен
Ателие 17 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² 857.44 € 75 000 € Свободен
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² 273.28 € 150 000 € Свободен
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² 934.8 € 118 000 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² 941.76 € 130 000 € Свободен
Ателие 3 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² 785.04 € 136 000 € Свободен
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² 1011.65 € 231 000 € Свободен
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² 1010.69 € 139 000 € Свободен
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² 1008.2 € 177 000 € Свободен
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² 1221.97 € 279 000 € Свободен
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² 1163.38 € 160 000 € Свободен
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² 1175.6 € 206 000 € Свободен
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² 1270.04 € 290 000 € Свободен
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² 1272.45 € 175 000 € Свободен
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² 1207.56 € 212 000 € Свободен
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² 612.27 € 233 000 € Запазен
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² 659.16 € 123 000 € Запазен
Склад 4 2 Подпартерен 1 95.02 m² 111.95 m² 276.91 € 31 000 € Свободен
Ателие 27 2 Подпартерен 2 74.90 m² 88.25 m² 679.89 € 60 000 € Свободен
Ателие 4 2 Партер 2 69.39 m² 81.75 m² 1100.92 € 90 000 € Свободен
Ателие 5 2 Партер 2 57.66 m² 67.93 m² 1089.36 € 74 000 € Свободен
Ателие 20 2 Партер 1 38.93 m² 45.87 m² Продаден
Ателие 21 2 Партер 1 41.80 m² 49.25 m² Продаден
Апартамент 52 2 Партер 2 53.54 m² 63.08 m² 1078 € 68 000 € Свободен
Апартамент 53 2 Партер 2 61.87 m² 72.89 m² 1028.95 € 75 000 € Свободен
Апартамент 54 2 Партер 2 65.42 m² 77.08 m² 985.99 € 76 000 € Свободен
Апартамент 55 2 Партер 3 105.59 m² 124.40 m² 860.13 € 107 000 € Свободен
Офис 1 2 Партер 0 222.10 m² 261.68 m² 496.79 € 130 000 € Свободен
Апартамент 10 2 1 4 154.07 m² 181.52 m² Продаден
Апартамент 11 2 1 2 70.33 m² 82.86 m² 1098.24 € 91 000 € Свободен
Апартамент 12 2 1 2 69.12 m² 81.44 m² 1006.88 € 82 000 € Свободен
Апартамент 13 2 1 2 69.14 m² 81.46 m² 1018.9 € 83 000 € Свободен
Апартамент 14 2 1 2 66.45 m² 78.29 m² 1098.48 € 86 000 € Свободен
Апартамент 15 2 1 2 69.24 m² 82.46 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 69.66 m² 82.07 m² 1108.81 € 91 000 € Свободен
Апартамент 17 2 2 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 68.86 m² 81.13 m² 1133.98 € 92 000 € Свободен
Апартамент 19 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² 1043.46 € 85 000 € Свободен
Апартамент 20 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² 1043.46 € 85 000 € Запазен
Апартамент 21 2 2 2 66.45 m² 78.29 m² 1021.84 € 80 000 € Запазен
Апартамент 22 2 2 2 69.24 m² 81.58 m² 1078.7 € 88 000 € Свободен
Апартамент 23 2 2 2 69.66 m² 82.07 m² 1084.44 € 89 000 € Свободен
Апартамент 24 2 3 4 147.46 m² 173.74 m² 915.16 € 159 000 € Запазен
Апартамент 25 2 3 2 68.86 m² 81.13 m² 1109.33 € 90 000 € Свободен
Апартамент 26 2 3 2 69.12 m² 81.44 m² 1006.88 € 82 000 € Запазен
Апартамент 27 2 3 2 69.14 m² 81.46 m² 1006.63 € 82 000 € Свободен
Апартамент 28 2 3 2 66.45 m² 78.29 m² 1175.12 € 92 000 € Свободен
Апартамент 29 2 3 2 69.24 m² 81.58 m² 1090.95 € 89 000 € Свободен
Апартамент 30 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² 1096.62 € 90 000 € Запазен
Ателие 9 2 4 3 145.55 m² 171.49 m² 699.75 € 120 000 € Запазен
Ателие 10 2 4 3 157.93 m² 186.07 m² 558.93 € 104 000 € Запазен
Ателие 11 2 4 3 70.66 m² 83.25 m² 840.84 € 70 000 € Свободен
Ателие 12 2 4 3 139.20 m² 164.00 m² 609.76 € 100 000 € Запазен
Ателие 13 2 4 2 71.12 m² 82.93 m² Продаден
Ателие 18 3 Подпартерен 1 36.79 m² 43.35 m² Продаден
Ателие 23 3 Подпартерен 2 62.07 m² 73.13 m² 902.5 € 66 000 € Свободен
Ателие 24 3 Подпартерен 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Ателие 19 3 Подпартерен 1 45.62 m² 53.75 m² 930.23 € 50 000 € Свободен
Ателие 25 3 Подпартерен 2 55.61 m² 65.52 m² 915.75 € 60 000 € Свободен
Ателие 26 3 Подпартерен 2 66.67 m² 78.55 m² 903.88 € 71 000 € Свободен
Склад 2 3 Подпартерен 0 144.26 m² 169.97 m² 282.4 € 48 000 € Свободен
Склад 3 3 Подпартерен 0 21.53 m² 25.37 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 61.99 m² 73.04 m² 931 € 68 000 € Свободен
Апартамент 57 3 Партер 2 68.30 m² 80.47 m² 994.16 € 80 000 € Запазен
Ателие 22 3 Партер 1 37.09 m² 43.70 m² Продаден
Апартамент 58 3 Партер 2 62.07 m² 73.13 m² 943.53 € 69 000 € Свободен
Апартамент 59 3 Партер 2 45.60 m² 53.73 m² 930.58 € 50 000 € Свободен
Апартамент 60 3 Партер 2 72.81 m² 85.78 m² 979.25 € 84 000 € Свободен
Ателие 6 3 Партер 2 69.19 m² 81.52 m² 969.09 € 79 000 € Свободен
Гараж 2 3 Партер 0 25.11 m² 29.58 m² 540.91 € 16 000 € Свободен
Апартамент 31 3 1 2 72.13 m² 84.98 m² 1035.03 € 87 957 € Свободен
Апартамент 32 3 1 2 66.81 m² 79.56 m² Продаден
Апартамент 33 3 1 2 59.73 m² 71.13 m² Продаден
Апартамент 34 3 1 2 69.20 m² 82.41 m² Продаден
Апартамент 35 3 1 2 72.62 m² 85.56 m² 993.45 € 85 000 € Свободен
Апартамент 36 3 1 2 68.01 m² 80.13 m² 998.38 € 80 000 € Запазен
Апартамент 37 3 2 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 38 3 2 2 66.81 m² 78.71 m² 1118.03 € 88 000 € Свободен
Апартамент 39 3 2 2 59.73 m² 70.37 m² 1136.85 € 80 000 € Свободен
Апартамент 40 3 2 2 69.19 m² 81.52 m² 1128.56 € 92 000 € Свободен
Апартамент 41 3 2 2 72.62 m² 85.56 m² 1051.89 € 90 000 € Запазен
Апартамент 42 3 2 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 43 3 3 2 72.13 m² 84.98 m² 1070.84 € 91 000 € Свободен
Апартамент 44 3 3 2 66.81 m² 78.71 m² 1105.32 € 87 000 € Свободен
Апартамент 45 3 3 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 46 3 3 2 69.19 m² 81.52 m² 1104.02 € 90 000 € Свободен
Апартамент 47 3 3 2 72.62 m² 85.56 m² 1051.89 € 90 000 € Свободен
Апартамент 48 3 3 2 68.01 m² 80.13 m² 1073.26 € 86 000 € Свободен
Ателие 14 3 4 3 157.80 m² 185.92 m² 613.17 € 114 000 € Запазен
Ателие 15 3 4 5 271.64 m² 320.04 m² 609.3 € 195 000 € Свободен

Ако искате да живеете в подножите на най-красивата част от Витоша, „АЛЕГРО" е вашият нов дом!

Можете да избирате измежду ателиета, двустайни и тристайни жилища в 3 жилищни сгради, всяка от които на 5 етажа, с асансьор!

 

Можете да си осигурите паркомясто в подземния етаж, който разполага с две рампи.

За ваше спокойствие комплексът е с контролиран достъп и денонощна охрана, със съвременна система за видеонаблюдение.