Изберете вход:
1 2 3
Вход 1, Етаж Подпартерен свободни: 4
Вход 2, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 3, Етаж Подпартерен свободни: 4
Вход 1, Етаж Партер свободни: 1
Вход 2, Етаж Партер свободни: 5
Вход 3, Етаж Партер свободни: 1
Вход 3, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 1 свободни: 2
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 свободни: 2
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 3 свободни: 3
Вход 3, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 4 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 няма свободни
Вход 3, Етаж 4 няма свободни

Сграда Г

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 Завършен 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² 1107.48 € 95 000 € Свободен
Ателие 16 Завършен 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² 1112.35 € 90 000 € Свободен
Ателие 17 Завършен 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² 1097.52 € 96 000 € Свободен
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² 307.5 € 168 780 € Свободен
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² 1061.55 € 134 000 € Свободен
Ателие 2 ЗАВЪРШЕН 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² 1086.64 € 150 000 € Запазен
Ателие 3 Завършен 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² 1114.13 € 254 400 € Свободен
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² 1134.65 € 199 200 € Свободен
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² 1350.74 € 308 400 € Свободен
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² 1294.3 € 226 800 € Свободен
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² 1397.92 € 319 200 € Свободен
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² 1404.78 € 193 200 € Свободен
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² 1326.04 € 232 800 € Свободен
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² Продаден
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² Продаден
Склад 4 2 Подпартерен 1 95.02 m² 111.95 m² Продаден
Ателие 27 2 Подпартерен 2 74.90 m² 88.25 m² Продаден
Ателие 4 2 Партер 2 69.39 m² 81.75 m² 1247.71 € 102 000 € Свободен
Ателие 5 2 Партер 2 57.66 m² 67.93 m² 1271.9 € 86 400 € Свободен
Ателие 20 2 Партер 1 38.93 m² 45.87 m² Продаден
Ателие 21 2 Партер 1 41.80 m² 49.25 m² Продаден
Апартамент 52 2 Партер 2 53.54 m² 63.08 m² Продаден
Апартамент 53 2 Партер 2 61.87 m² 72.89 m² Продаден
Апартамент 54 2 Партер 2 65.42 m² 77.08 m² 1152.05 € 88 800 € Свободен
Апартамент 55 завършен 2 Партер 3 105.59 m² 124.40 m² 1085.21 € 135 000 € Свободен
Офис 1 2 Партер 0 222.10 m² 261.68 m² 545.7 € 142 800 € Свободен
Апартамент 10 2 1 4 154.07 m² 181.52 m² Продаден
Апартамент 11 2 1 2 70.33 m² 82.86 m² Продаден
Апартамент 12 2 1 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.24 m² 82.46 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 2 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 23 2 2 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 28 2 3 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 29 2 3 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 30 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Ателие 9 2 4 3 145.55 m² 171.49 m² Продаден
Ателие 10 2 4 3 157.93 m² 186.07 m² Продаден
Ателие 11 2 4 3 70.66 m² 83.25 m² Продаден
Ателие 12 2 4 3 139.20 m² 164.00 m² Продаден
Ателие 13 2 4 2 71.12 m² 82.93 m² Продаден
Ателие 18 3 Подпартерен 1 36.79 m² 43.35 m² Продаден
Ателие 23 Завършен 3 Подпартерен 2 62.07 m² 73.13 m² 1093.94 € 80 000 € Свободен
Ателие 24 3 Подпартерен 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Ателие 19 Завършен 3 Подпартерен 1 45.62 m² 53.75 m² 1134.88 € 61 000 € Свободен
Ателие 25 3 Подпартерен 2 55.61 m² 65.52 m² Продаден
Ателие 26 3 Подпартерен 2 66.67 m² 78.55 m² 1084.66 € 85 200 € Свободен
Склад 2 3 Подпартерен 0 144.26 m² 169.97 m² 282.4 € 48 000 € Свободен
Склад 3 3 Подпартерен 0 21.53 m² 25.37 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 61.99 m² 73.04 m² Продаден
Апартамент 57 3 Партер 2 68.30 m² 80.47 m² Продаден
Ателие 22 3 Партер 1 37.09 m² 43.70 m² Продаден
Апартамент 58 3 Партер 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Апартамент 59 3 Партер 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Апартамент 60 Завършен 3 Партер 2 72.81 m² 85.78 m² 1235.72 € 106 000 € Свободен
Ателие 6 3 Партер 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Гараж 2 3 Партер 0 25.11 m² 29.58 m² 676.13 € 20 000 € Запазен
Апартамент 31 3 1 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 32 3 1 2 66.81 m² 79.56 m² Продаден
Апартамент 33 3 1 2 59.73 m² 71.13 m² Продаден
Апартамент 34 3 1 2 69.20 m² 82.41 m² Продаден
Апартамент 35 3 1 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 36 3 1 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 37 3 2 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 38 3 2 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 39 3 2 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 40 3 2 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 41 3 2 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 42 3 2 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 43 3 3 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 44 3 3 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 45 3 3 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 46 3 3 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 47 3 3 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 48 3 3 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Ателие 14 3 4 3 157.80 m² 185.92 m² Продаден
Ателие 15 3 4 5 271.64 m² 320.04 m² Продаден