Изберете вход:
1 2 3
Вход 1, Етаж Подпартерен свободни: 4
Вход 2, Етаж Подпартерен свободни: 1
Вход 3, Етаж Подпартерен свободни: 5
Вход 1, Етаж Партер свободни: 3
Вход 2, Етаж Партер свободни: 7
Вход 3, Етаж Партер свободни: 5
Вход 3, Етаж 1 свободни: 3
Вход 1, Етаж 1 свободни: 3
Вход 2, Етаж 1 свободни: 3
Вход 3, Етаж 2 свободни: 4
Вход 2, Етаж 2 свободни: 4
Вход 1, Етаж 2 свободни: 3
Вход 2, Етаж 3 свободни: 5
Вход 1, Етаж 3 свободни: 3
Вход 3, Етаж 3 свободни: 4
Вход 2, Етаж 4 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 свободни: 1
Вход 3, Етаж 4 няма свободни

Сграда Г

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² 862.67 € 74 000 € Свободен
Ателие 16 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² 877.52 € 71 000 € Свободен
Ателие 17 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² 857.44 € 75 000 € Свободен
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² 265.09 € 145 500 € Свободен
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² 906.76 € 114 460 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² 913.5 € 126 100 € Свободен
Ателие 3 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² 761.49 € 131 920 € Свободен
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² 980.99 € 224 000 € Свободен
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² 980.37 € 134 830 € Свободен
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² 977.96 € 171 690 € Свободен
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² 1185.31 € 270 630 € Свободен
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² 1128.48 € 155 200 € Свободен
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² 1140.33 € 199 820 € Свободен
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² 1231.93 € 281 300 € Свободен
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² 1234.28 € 169 750 € Свободен
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² 1154.25 € 202 640 € Свободен
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² 593.88 € 226 000 € Свободен
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² Продаден
Склад 4 2 Подпартерен 1 95.02 m² 111.95 m² 276.91 € 31 000 € Запазен
Ателие 27 2 Подпартерен 2 74.90 m² 88.25 m² 679.89 € 60 000 € Свободен
Ателие 4 2 Партер 2 69.39 m² 81.75 m² 1067.89 € 87 300 € Свободен
Ателие 5 2 Партер 2 57.66 m² 67.93 m² 1089.36 € 74 000 € Свободен
Ателие 20 2 Партер 1 38.93 m² 45.87 m² Продаден
Ателие 21 2 Партер 1 41.80 m² 49.25 m² Продаден
Апартамент 52 2 Партер 2 53.54 m² 63.08 m² 1078 € 68 000 € Свободен
Апартамент 53 2 Партер 2 61.87 m² 72.89 m² 1028.95 € 75 000 € Свободен
Апартамент 54 2 Партер 2 65.42 m² 77.08 m² 985.99 € 76 000 € Свободен
Апартамент 55 2 Партер 3 105.59 m² 124.40 m² 834.32 € 103 790 € Свободен
Офис 1 2 Партер 0 222.10 m² 261.68 m² 481.89 € 126 100 € Свободен
Апартамент 10 2 1 4 154.07 m² 181.52 m² Продаден
Апартамент 11 2 1 2 70.33 m² 82.86 m² 1065.29 € 88 270 € Запазен
Апартамент 12 2 1 2 69.12 m² 81.44 m² 976.67 € 79 540 € Свободен
Апартамент 13 2 1 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 66.45 m² 78.29 m² 1065.53 € 83 420 € Свободен
Апартамент 15 2 1 2 69.24 m² 82.46 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 69.66 m² 82.07 m² 1075.55 € 88 270 € Свободен
Апартамент 17 2 2 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² 1012.15 € 82 450 € Свободен
Апартамент 20 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² 1012.15 € 82 450 € Свободен
Апартамент 21 2 2 2 66.45 m² 78.29 m² 1021.84 € 80 000 € Свободен
Апартамент 22 2 2 2 69.24 m² 81.58 m² 1046.33 € 85 360 € Свободен
Апартамент 24 2 3 4 147.46 m² 173.74 m² 915.16 € 159 000 € Свободен
Апартамент 25 2 3 2 68.86 m² 81.13 m² 1076.05 € 87 300 € Свободен
Апартамент 26 2 3 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.14 m² 81.46 m² 976.43 € 79 540 € Запазен
Апартамент 28 2 3 2 66.45 m² 78.29 m² 1139.86 € 89 240 € Свободен
Апартамент 29 2 3 2 69.24 m² 81.58 m² 1058.23 € 86 330 € Свободен
Апартамент 30 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 23 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² 1051.91 € 86 330 € Свободен
Ателие 9 2 4 3 145.55 m² 171.49 m² Продаден
Ателие 10 2 4 3 157.93 m² 186.07 m² Продаден
Ателие 11 2 4 3 70.66 m² 83.25 m² Продаден
Ателие 12 2 4 3 139.20 m² 164.00 m² 609.76 € 100 000 € Запазен
Ателие 13 2 4 2 71.12 m² 82.93 m² Продаден
Ателие 18 3 Подпартерен 1 36.79 m² 43.35 m² Продаден
Ателие 23 3 Подпартерен 2 62.07 m² 73.13 m² 902.5 € 66 000 € Свободен
Ателие 24 3 Подпартерен 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Ателие 19 3 Подпартерен 1 45.62 m² 53.75 m² 930.23 € 50 000 € Свободен
Ателие 25 3 Подпартерен 2 55.61 m² 65.52 m² 915.75 € 60 000 € Свободен
Ателие 26 3 Подпартерен 2 66.67 m² 78.55 m² 903.88 € 71 000 € Свободен
Склад 2 3 Подпартерен 0 144.26 m² 169.97 m² 282.4 € 48 000 € Свободен
Склад 3 3 Подпартерен 0 21.53 m² 25.37 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 61.99 m² 73.04 m² 931 € 68 000 € Свободен
Апартамент 57 3 Партер 2 68.30 m² 80.47 m² 994.16 € 80 000 € Свободен
Ателие 22 3 Партер 1 37.09 m² 43.70 m² Продаден
Апартамент 58 3 Партер 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Апартамент 59 3 Партер 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Апартамент 60 3 Партер 2 72.81 m² 85.78 m² 979.25 € 84 000 € Свободен
Ателие 6 3 Партер 2 69.19 m² 81.52 m² 969.09 € 79 000 € Свободен
Гараж 2 3 Партер 0 25.11 m² 29.58 m² 540.91 € 16 000 € Свободен
Апартамент 31 3 1 2 72.13 m² 84.98 m² 1003.98 € 85 318 € Свободен
Апартамент 32 3 1 2 66.81 m² 79.56 m² Продаден
Апартамент 33 3 1 2 59.73 m² 71.13 m² Продаден
Апартамент 34 3 1 2 69.20 m² 82.41 m² Продаден
Апартамент 35 3 1 2 72.62 m² 85.56 m² 963.65 € 82 450 € Свободен
Апартамент 36 3 1 2 68.01 m² 80.13 m² 998.38 € 80 000 € Свободен
Апартамент 37 3 2 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 38 3 2 2 66.81 m² 78.71 m² 1084.49 € 85 360 € Свободен
Апартамент 39 3 2 2 59.73 m² 70.37 m² 1136.85 € 80 000 € Свободен
Апартамент 40 3 2 2 69.19 m² 81.52 m² 1094.7 € 89 240 € Свободен
Апартамент 41 3 2 2 72.62 m² 85.56 m² 1020.34 € 87 300 € Свободен
Апартамент 42 3 2 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 43 3 3 2 72.13 m² 84.98 m² 1038.71 € 88 270 € Свободен
Апартамент 44 3 3 2 66.81 m² 78.71 m² 1072.16 € 84 390 € Запазен
Апартамент 45 3 3 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 46 3 3 2 69.19 m² 81.52 m² 1070.9 € 87 300 € Свободен
Апартамент 47 3 3 2 72.62 m² 85.56 m² 1020.34 € 87 300 € Свободен
Апартамент 48 3 3 2 68.01 m² 80.13 m² 1041.06 € 83 420 € Свободен
Ателие 14 3 4 3 157.80 m² 185.92 m² Продаден
Ателие 15 3 4 5 271.64 m² 320.04 m² Продаден