Изберете вход:
1 2 3
Вход 1, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 2, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 3, Етаж Подпартерен няма свободни
Вход 1, Етаж Партер няма свободни
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 3, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 4 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 няма свободни
Вход 3, Етаж 4 няма свободни

Сграда Г

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 Завършен 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² Продаден
Ателие 16 Завършен 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² Продаден
Ателие 17 Завършен 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² Продаден
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² Продаден
Ателие 2 ЗАВЪРШЕН 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² Продаден
Ателие 3 Завършен 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² Продаден
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² Продаден
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² Продаден
Склад 4 2 Подпартерен 1 95.02 m² 111.95 m² Продаден
Ателие 27 2 Подпартерен 2 74.90 m² 88.25 m² Продаден
Ателие 4 2 Партер 2 69.39 m² 81.75 m² Продаден
Ателие 5 2 Партер 2 57.66 m² 67.93 m² Продаден
Ателие 20 2 Партер 1 38.93 m² 45.87 m² Продаден
Ателие 21 2 Партер 1 41.80 m² 49.25 m² Продаден
Апартамент 52 2 Партер 2 53.54 m² 63.08 m² Продаден
Апартамент 53 2 Партер 2 61.87 m² 72.89 m² Продаден
Апартамент 54 2 Партер 2 65.42 m² 77.08 m² Продаден
Апартамент 55 завършен 2 Партер 3 105.59 m² 124.40 m² Продаден
Офис 1 2 Партер 0 222.10 m² 261.68 m² Продаден
Апартамент 10 2 1 4 154.07 m² 181.52 m² Продаден
Апартамент 11 2 1 2 70.33 m² 82.86 m² Продаден
Апартамент 12 2 1 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.24 m² 82.46 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 2 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 23 2 2 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 28 2 3 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 29 2 3 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 30 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Ателие 9 2 4 3 145.55 m² 171.49 m² Продаден
Ателие 10 2 4 3 157.93 m² 186.07 m² Продаден
Ателие 11 2 4 3 70.66 m² 83.25 m² Продаден
Ателие 12 2 4 3 139.20 m² 164.00 m² Продаден
Ателие 13 2 4 2 71.12 m² 82.93 m² Продаден
Ателие 18 3 Подпартерен 1 36.79 m² 43.35 m² Продаден
Ателие 23 Завършен 3 Подпартерен 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Ателие 24 3 Подпартерен 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Ателие 19 Завършен 3 Подпартерен 1 45.62 m² 53.75 m² Продаден
Ателие 25 3 Подпартерен 2 55.61 m² 65.52 m² Продаден
Ателие 26 3 Подпартерен 2 66.67 m² 78.55 m² Продаден
Склад 2 3 Подпартерен 0 144.26 m² 169.97 m² Продаден
Склад 3 3 Подпартерен 0 21.53 m² 25.37 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 61.99 m² 73.04 m² Продаден
Апартамент 57 3 Партер 2 68.30 m² 80.47 m² Продаден
Ателие 22 3 Партер 1 37.09 m² 43.70 m² Продаден
Апартамент 58 3 Партер 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Апартамент 59 3 Партер 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Апартамент 60 Завършен 3 Партер 2 72.81 m² 85.78 m² Продаден
Ателие 6 3 Партер 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Гараж 2 3 Партер 0 25.11 m² 29.58 m² Продаден
Апартамент 31 3 1 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 32 3 1 2 66.81 m² 79.56 m² Продаден
Апартамент 33 3 1 2 59.73 m² 71.13 m² Продаден
Апартамент 34 3 1 2 69.20 m² 82.41 m² Продаден
Апартамент 35 3 1 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 36 3 1 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 37 3 2 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 38 3 2 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 39 3 2 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 40 3 2 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 41 3 2 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 42 3 2 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 43 3 3 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 44 3 3 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 45 3 3 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 46 3 3 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 47 3 3 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 48 3 3 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Ателие 14 3 4 3 157.80 m² 185.92 m² Продаден
Ателие 15 3 4 5 271.64 m² 320.04 m² Продаден