Изберете вход:
1 2 3
Вход 1, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж Партер няма свободни
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 1 няма свободни
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 3, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 4 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 няма свободни
Вход 3, Етаж 4 няма свободни

Сграда В

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 1 1 Партер 2 64.92 m² 78.21 m² Продаден
Ателие 2 1 Партер 2 100.12 m² 120.61 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Ателие 4 1 Партер 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 68.7 m² 82.76 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 68.7 m² 82.76 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 2 69.77 m² 82.48 m² Продаден
Апартамент 9 1 2 2 65.48 m² 77.76 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 68.7 m² 82.29 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 13 1 3 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Ателие 12 1 4 2 147.87 m² 178.14 m² Продаден
Ателие 13 1 4 3 160.96 m² 193.91 m² Продаден
Ателие 5 2 Партер 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Ателие 6 2 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Ателие 7 2 Партер 2 86.42 m² 104.11 m² Продаден
Ателие 8 2 Партер 2 63.93 m² 77.02 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 9 2 1 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Апартамент 17 2 2 2 64.63 m² 77.01 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 10 2 2 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Апартамент 20 2 3 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 21 2 3 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 22 2 3 3 98.54 m² 116.47 m² Продаден
Ателие 11 2 3 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Ателие 14 2 4 3 160.96 m² 193.91 m² Продаден
Ателие 15 2 4 3 154.53 m² 182.77 m² Продаден
Ателие 18 3 Партер 3 112.67 m² 135.73 m² Продаден
Ателие 19 3 Партер 3 88.4 m² 106.49 m² Продаден
Апартамент 23 3 1 3 112.69 m² 135.76 m² Продаден
Апартамент 24 3 1 2 62.9 m² 75.77 m² Продаден
Апартамент 25 3 1 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 26 3 2 3 112.69 m² 134.52 m² Продаден
Апартамент 27 3 2 2 63.1 m² 75.56 m² Продаден
Апартамент 28 3 2 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 29 3 3 3 112.67 m² 135.73 m² Продаден
Апартамент 30 3 3 2 63.1 m² 76.02 m² Продаден
Апартамент 31 3 3 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Ателие 16 3 4 2 112.3 m² 135.29 m² Продаден
Ателие 17 3 4 3 126.25 m² 152.09 m² Продаден