Изберете вход:
1 2 3 4 5
Вход 1, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж Партер няма свободни
Вход 4, Етаж Партер няма свободни
Вход 5, Етаж Партер няма свободни
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 4, Етаж 1 свободни: 3
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 5, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 1 свободни: 2
Вход 4, Етаж 2 няма свободни
Вход 5, Етаж 2 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 свободни: 2
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 3, Етаж 3 свободни: 3
Вход 5, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 свободни: 1
Вход 4, Етаж 3 свободни: 1
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 свободни: 2
Вход 4, Етаж 4 свободни: 1
Вход 2, Етаж 4 свободни: 1
Вход 3, Етаж 4 няма свободни
Вход 5, Етаж 4 няма свободни

Сграда Б

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 47 1 Партер 1 29.89 m² 35.77 m² Продаден
Ателие 48 1 Партер 2 57.15 m² 68.40 m² Продаден
Апартамент 55 1 Партер 2 72.37 m² 86.61 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 2 69.15 m² 82.76 m² 906.23 € 75 000 € Запазен
Ателие 2 1 Партер 2 67.48 m² 80.76 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 3 102.77 m² 122.99 m² Продаден
Ателие 4 1 1 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 5 1 1 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 3 109.3 m² 130.81 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 3 89.36 m² 106.94 m² Продаден
Ателие 6 1 2 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 7 1 2 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 108.91 m² 130.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 3 89.37 m² 106.95 m² Продаден
Ателие 8 1 3 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 9 1 3 2 68.69 m² 82.21 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 67.96 m² 81.33 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 2 108.83 m² 130.27 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 89.45 m² 107.07 m² Продаден
Ателие 34 1 4 4 211.97 m² 253.73 m² 993.97 € 252 200 € Свободен
Ателие 35 1 4 2 68.25 m² 81.69 m² Продаден
Ателие 36 1 4 3 200.11 m² 239.53 m² 971.9 € 232 800 € Свободен
Ателие 49 2 Партер 2 68.86 m² 82.42 m² 909.97 € 75 000 € Запазен
Ателие 50 2 Партер 2 69.46 m² 83.14 m² 902.09 € 75 000 € Запазен
Ателие 51 2 Партер 2 57.92 m² 69.33 m² Продаден
Ателие 10 2 Партер 2 94.85 m² 113.53 m² 768.96 € 87 300 € Запазен
Ателие 11 2 Партер 2 65.86 m² 78.83 m² Продаден
Ателие 12 2 Партер 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Ателие 13 2 Партер 2 69.59 m² 83.30 m² 912.36 € 76 000 € Запазен
Ателие 14 2 1 2 61.17 m² 73.22 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 69.82 m² 83.57 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 1 2 69.74 m² 83.48 m² Продаден
Ателие 15 2 1 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 16 2 1 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 17 2 2 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.32 m² 81.55 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 65.96 m² 78.95 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.73 m² 83.46 m² Продаден
Ателие18 2 2 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 19 2 2 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 20 2 3 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 23 2 3 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 67.73 m² 80.48 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.73 m² 83.06 m² Продаден
Ателие 21 2 3 2 67.70 m² 81.02 m² 901.01 € 73 000 € Свободен
Ателие 22 2 3 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 37 2 4 4 209.59 m² 250.88 m² 723.01 € 181 390 € Свободен
Ателие 38 2 4 2 66.22 m² 79.26 m² Продаден
Ателие 39 2 4 2 67.50 m² 80.79 m² Продаден
Ателие 40 2 4 4 215.81 m² 257.57 m² Продаден
Магазин 6 3 Партер 1 282.53 m² 338.19 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Ателие 25 3 Партер 1 51.85 m² 62.06 m² 870.13 € 54 000 € Запазен
Ателие 26 3 1 2 67.39 m² 80.66 m² 892.64 € 72 000 € Свободен
Апартамент 28 3 1 3 98.32 m² 117.69 m² 972.56 € 114 460 € Свободен
Апартамент 29 3 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 30 3 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Ателие 27 3 2 2 67.39 m² 80.66 m² 979.42 € 79 000 € Свободен
Апартамент 31 3 2 3 98.28 m² 117.64 m² Продаден
Апартамент 32 3 2 2 69.76 m² 83.50 m² 1045.51 € 87 300 € Свободен
Апартамент 33 3 2 2 65.48 m² 78.38 m² Продаден
Апартамент 34 3 3 3 98.32 m² 116.38 m² 1117.03 € 130 000 € Свободен
Ателие 28 3 3 2 67.38 m² 80.65 m² 917.54 € 74 000 € Свободен
Апартамент 35 3 3 2 69.72 m² 83.45 m² 1046.14 € 87 300 € Свободен
Апартамент 36 3 3 2 65.44 m² 77.22 m² Продаден
Ателие 41 3 4 3 148.70 m² 177.99 m² 801.11 € 142 590 € Запазен
Ателие 42 3 4 3 162.67 m² 194.71 m² Продаден
Апартамент 57 4 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Апартамент 58 4 Партер 2 64.26 m² 76.92 m² 897.04 € 69 000 € Запазен
Ателие 23 4 Партер 2 66.52 m² 79.62 m² Продаден
Ателие 24 4 Партер 1 49.33 m² 59.04 m² Продаден
Апартамент 37 4 1 2 65.44 m² 78.33 m² 1052.6 € 82 450 € Свободен
Апартамент 38 4 1 2 69.71 m² 83.44 m² 1034.64 € 86 330 € Свободен
Апартамент 39 4 1 3 98.52 m² 117.93 m² 1110.4 € 130 950 € Свободен
Апартамент 40 4 1 2 67.39 m² 80.66 m² 998.14 € 80 510 € Запазен
Апартамент 41 4 2 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Апартамент 42 4 2 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 43 4 2 3 98.52 m² 117.22 m² Продаден
Апартамент 44 4 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 45 4 3 2 65.44 m² 77.45 m² 1097.48 € 85 000 € Запазен
Апартамент 46 4 3 2 69.71 m² 83.44 m² 1139.26 € 95 060 € Свободен
Апартамент 47 4 3 3 98.52 m² 117.22 m² Продаден
Апартамент 48 4 3 2 67.39 m² 80.27 m² Продаден
Ателие 43 4 4 3 162.23 m² 194.19 m² 774.24 € 150 350 € Свободен
Ателие 44 4 4 3 148.25 m² 171.84 m² Продаден
Ателие 29 5 Партер 3 87.68 m² 104.95 m² Продаден
Ателие 30 5 Партер 3 88.26 m² 105.65 m² Продаден
Ателие 31 5 1 2 62.70 m² 75.05 m² Продаден
Апартамент 49 5 1 2 58.92 m² 70.20 m² Продаден
Апартамент 50 5 1 3 102.56 m² 122.77 m² Продаден
Ателие 32 5 2 2 62.72 m² 74.13 m² Продаден
Апартамент 51 5 2 2 58.83 m² 70.07 m² Продаден
Апартамент 52 5 2 3 102.12 m² 121.26 m² Продаден
Ателие 33 5 3 2 62.69 m² 73.75 m² Продаден
Апартамент 53 5 3 5 164.30 m² 195.25 m² Продаден
Ателие 45 5 4 3 124.14 m² 148.60 m² Продаден
Ателие 46 5 4 3 102.23 m² 118.83 m² Продаден