Изберете вход:
1 2 3 4 5
Вход 1, Етаж Партер няма свободни
Вход 3, Етаж Партер свободни: 1
Вход 4, Етаж Партер няма свободни
Вход 5, Етаж Партер няма свободни
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 4, Етаж 1 няма свободни
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 5, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 3, Етаж 1 свободни: 1
Вход 4, Етаж 2 свободни: 1
Вход 5, Етаж 2 няма свободни
Вход 3, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 3, Етаж 3 свободни: 1
Вход 5, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 4, Етаж 3 свободни: 2
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 свободни: 2
Вход 4, Етаж 4 свободни: 2
Вход 2, Етаж 4 свободни: 1
Вход 3, Етаж 4 свободни: 1
Вход 5, Етаж 4 няма свободни

Сграда Б

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 47 1 Партер 1 29.89 m² 35.77 m² Продаден
Ателие 48 1 Партер 2 57.15 m² 68.40 m² Продаден
Апартамент 55 1 Партер 2 72.37 m² 86.61 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 2 69.15 m² 82.76 m² 930.4 € 77 000 € Запазен
Ателие 2 1 Партер 2 67.48 m² 80.76 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 3 102.77 m² 122.99 m² Продаден
Ателие 4 1 1 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 5 1 1 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 3 109.3 m² 130.81 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 3 89.36 m² 106.94 m² Продаден
Ателие 6 1 2 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 7 1 2 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 108.91 m² 130.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 3 89.37 m² 106.95 m² Продаден
Ателие 8 1 3 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 9 1 3 2 68.69 m² 82.21 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 67.96 m² 81.33 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 2 108.83 m² 130.27 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 89.45 m² 107.07 m² Продаден
Ателие 34 1 4 4 211.97 m² 253.73 m² 993.97 € 252 200 € Свободен
Ателие 35 1 4 2 68.25 m² 81.69 m² Продаден
Ателие 36 1 4 3 200.11 m² 239.53 m² 971.9 € 232 800 € Свободен
Ателие 49 2 Партер 2 68.86 m² 82.42 m² 909.97 € 75 000 € Запазен
Ателие 50 2 Партер 2 69.46 m² 83.14 m² 902.09 € 75 000 € Запазен
Ателие 51 2 Партер 2 57.92 m² 69.33 m² Продаден
Ателие 10 2 Партер 2 94.85 m² 113.53 m² 768.96 € 87 300 € Запазен
Ателие 11 2 Партер 2 65.86 m² 78.83 m² Продаден
Ателие 12 2 Партер 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Ателие 13 2 Партер 2 69.59 m² 83.30 m² Продаден
Ателие 14 2 1 2 61.17 m² 73.22 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 69.82 m² 83.57 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 1 2 69.74 m² 83.48 m² Продаден
Ателие 15 2 1 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 16 2 1 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 17 2 2 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.32 m² 81.55 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 65.96 m² 78.95 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.73 m² 83.46 m² Продаден
Ателие18 2 2 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 19 2 2 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 20 2 3 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 23 2 3 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 67.73 m² 80.48 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.73 m² 83.06 m² Продаден
Ателие 21 2 3 2 67.70 m² 81.02 m² Продаден
Ателие 22 2 3 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 37 2 4 4 209.59 m² 250.88 m² 723.01 € 181 390 € Свободен
Ателие 38 2 4 2 66.22 m² 79.26 m² Продаден
Ателие 39 2 4 2 67.50 m² 80.79 m² Продаден
Ателие 40 2 4 4 215.81 m² 257.57 m² Продаден
Магазин 6 3 Партер 1 282.53 m² 338.19 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Ателие 25 3 Партер 1 51.85 m² 62.06 m² 870.13 € 54 000 € Свободен
Ателие 26 3 1 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 28 Завършен 3 1 3 98.32 m² 117.69 m² 1112.75 € 130 960 € Свободен
Апартамент 29 3 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 30 3 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Ателие 27 3 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 31 3 2 3 98.28 m² 117.64 m² Продаден
Апартамент 32 3 2 2 69.76 m² 83.50 m² Продаден
Апартамент 33 3 2 2 65.48 m² 78.38 m² Продаден
Апартамент 34 3 3 3 98.32 m² 116.38 m² 1133.36 € 131 900 € Свободен
Ателие 28 3 3 2 67.38 m² 80.65 m² Продаден
Апартамент 35 3 3 2 69.72 m² 83.45 m² Продаден
Апартамент 36 3 3 2 65.44 m² 77.22 m² 1104.25 € 85 270 € Запазен
Ателие 41 3 4 3 148.70 m² 177.99 m² 801.11 € 142 590 € Свободен
Ателие 42 3 4 3 162.67 m² 194.71 m² Продаден
Апартамент 57 4 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Апартамент 58 4 Партер 2 64.26 m² 76.92 m² Продаден
Ателие 23 4 Партер 2 66.52 m² 79.62 m² Продаден
Ателие 24 4 Партер 1 49.33 m² 59.04 m² Продаден
Апартамент 37 4 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Апартамент 38 4 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 39 4 1 3 98.52 m² 117.93 m² 1110.4 € 130 950 € Запазен
Апартамент 40 4 1 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 41 4 2 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Апартамент 42 4 2 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 43 4 2 3 98.52 m² 117.22 m² 1243.12 € 145 718 € Свободен
Апартамент 44 4 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 45 4 3 2 65.44 m² 77.45 m² Продаден
Апартамент 46 4 3 2 69.71 m² 83.44 m² 1139.26 € 95 060 € Свободен
Апартамент 47 4 3 3 98.52 m² 117.22 m² 1257.21 € 147 370 € Свободен
Апартамент 48 4 3 2 67.39 m² 80.27 m² Продаден
Ателие 43 4 4 3 162.23 m² 194.19 m² 774.24 € 150 350 € Свободен
Ателие 44 4 4 3 148.25 m² 171.84 m² 888.27 € 152 640 € Свободен
Ателие 29 5 Партер 3 87.68 m² 104.95 m² Продаден
Ателие 30 5 Партер 3 88.26 m² 105.65 m² Продаден
Ателие 31 5 1 2 62.70 m² 75.05 m² Продаден
Апартамент 49 5 1 2 58.92 m² 70.20 m² Продаден
Апартамент 50 5 1 3 102.56 m² 122.77 m² Продаден
Ателие 32 5 2 2 62.72 m² 74.13 m² Продаден
Апартамент 51 5 2 2 58.83 m² 70.07 m² Продаден
Апартамент 52 5 2 3 102.12 m² 121.26 m² Продаден
Ателие 33 5 3 2 62.69 m² 73.75 m² Продаден
Апартамент 53 5 3 5 164.30 m² 195.25 m² Продаден
Ателие 45 5 4 3 124.14 m² 148.60 m² Продаден
Ателие 46 5 4 3 102.23 m² 118.83 m² Продаден