Изберете вход:
1 2
Изберете етаж:

Сграда А

Апартамент 17 Запазен обща площ: 74.90 m²
Ателие 4 Запазен обща площ: 71.79 m²
Апартамент 18 Запазен обща площ: 110.33 m²
Апартамент 19 Запазен обща площ: 83.45 m²
Апартамент 20 Запазен обща площ: 70.56 m²
Апартамент 21 Запазен обща площ: 69.31 m²
Апартамент 22 Запазен обща площ: 77.74 m²
Апартамент 23 Запазен обща площ: 84.59 m²
Апартамент 24 Запазен обща площ: 99.61 m²
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Апартамент 17 1 2 2 64.96 m² 74.90 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 4 1 2 2 62.17 m² 71.79 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 18 1 2 3 95.94 m² 110.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 19 1 2 2 72.08 m² 83.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 20 1 2 2 59.63 m² 70.56 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 21 1 2 2 59.63 m² 69.31 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 22 1 2 2 62.92 m² 77.74 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 23 1 2 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 24 1 2 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен