Изберете вход:
1 2
Изберете етаж:
Вход 1, Етаж Партер свободни: 5
Вход 2, Етаж Партер няма свободни
Вход 1, Етаж 1 няма свободни
Вход 2, Етаж 1 няма свободни
Вход 1, Етаж 2 няма свободни
Вход 2, Етаж 2 няма свободни
Вход 1, Етаж 3 няма свободни
Вход 2, Етаж 3 няма свободни
Вход 1, Етаж 4 свободни: 1
Вход 2, Етаж 4 свободни: 1

Сграда А

от до
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 1 1 Партер 2 71.11 m² 79.31 m² 1860.01 € 147 517 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 2 55.11 m² 61.46 m² 1920 € 118 003 € Свободен
Ателие 1-1 1 Партер 2 69.23 m² 76.09 m² 1859.92 € 141 521 € Свободен
Ателие 2-1 1 Партер 2 67.54 m² 75.32 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 3-1 1 Партер 2 59.63 m² 68.87 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 4-1 1 Партер 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 5-1 1 Партер 2 62.92 m² 72.54 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 6 1 Партер 2 69.69 m² 77.73 m² 2040 € 158 569 € Свободен
Ателие 7 1 Партер 2 68.80 m² 76.73 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 8 1 Партер 3 88.57 m² 98.79 m² 2040 € 201 532 € Свободен
Апартамент 9 1 1 2 62.56 m² 72.23 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 3 1 1 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 10 1 1 3 95.94 m² 110.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 11 1 1 2 67.97 m² 78.73 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 12 1 1 2 59.63 m² 69.58 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 14 1 1 2 62.92 m² 72.99 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 15 1 1 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 16 1 1 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 17 1 2 2 64.96 m² 74.90 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 4 1 2 2 62.17 m² 71.79 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 18 1 2 3 95.94 m² 110.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 19 1 2 2 72.08 m² 83.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 20 1 2 2 59.63 m² 70.56 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 21 1 2 2 59.63 m² 69.31 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 22 1 2 2 62.92 m² 77.74 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 23 1 2 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 24 1 2 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 25 1 3 2 62.56 m² 72.23 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 5 1 3 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 26 1 3 3 95.94 m² 110.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 27 1 3 2 67.97 m² 78.58 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 28 1 3 2 59.63 m² 69.31 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 29 1 3 2 59.63 m² 69.22 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 30 1 3 2 62.92 m² 72.99 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 31 1 3 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 32 1 3 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 33 1 4 2 98.39 m² 110.30 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 34 1 4 3 234.53 m² 254.98 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 35 1 4 2 84.27 m² 95.17 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 36 1 4 4 232.06 m² 253.59 m² 1683.91 € 427 022 € Свободен